fbpx

Violina

Violina se nam zdi poseben inštrument. Zakaj poseben? Ker omogoča igranje različnih stilov glasbe. Violino lahko najdete v vseh kulturah po svetu in v različnih glasbenih stilih. Največkrat pa jo slišite v klasični glasbi, v kateri je najbolj številna, nenadomestljiva predstavnica glasbil v orkestru. Z violino vrhunsko razvijamo svojo muzikalnost in posluh.

Ukvarjanje z glasbo otroku med drugim privzgoji red in samodisciplino. Z našim delom in podporo Vas staršev otrokom dajamo krila, domišljiji dovolimo leteti in v njihovo življenje vljivamo neizmerno veselje do življenja.

Pri igranju violine definitivno velja slovenski rek: VAJA dela mojstra.

Violino poučujemo v naslednjih programih

Namenjen je učencem z željo, da se naučijo igranja na glasbilo po predpisanih učnih načrtih, ki jih zahteva Ministrstvo za šolstvo. V tem programu je mogoče na koncu šolskega leta opravljati izpit na državni glasbeni šoli in pridobiti državno spričevalo. V tem primeru je obvezen vpis na pouk instrumenta individualno 60 minut ali napredni program. Če želite, da vaš otrok opravi glasbeno teoretični izpit poleg inštrumenta na koncu leta, je obvezno obiskovati tudi (dodatno) 30-minutno individualno uro glasbene teorije.

Velika prednost našega sistema poučevanja je v tem, da se vsak mentor pri individualnih urah poleg poučevanja instrumenta aktivno ukvarja tudi z dodatnim pridobivanjem znanja glasbene teorije.

Program zajema tehnične vaje (lestvice, akorde, etude, sonate) in učenje skladbic, s katerimi učenec spoznava svetovne skladatelje, s tem pa tudi zgodovino glasbe.

Program je primeren za učence od 1. razreda in se zaradi kakovosti učnih ur izvaja samo individualno.

Svoje znanje bodo učenci lahko pokazali na letnih in internih nastopih, na katerih bodo nastopili skupaj z učenci vseh naših oddelkov. Tako se bodo učenci medsebojno povezovali in spoznavali druge instrumente in glasbene zvrsti.

Za odlične rezultate naših učencev poskrbijo izobraženi mentorji z voljo in veseljem do dela z otroki. V šolskem letu 2021/2022 so naši učenci na javnih glasbenih šolah izpite opravili z odliko! Prav tako naši učenci dosegajo zavidljive rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih.

Program J-P-R je izdelek naše glasbene šole in zajema poučevanje instrumentov v sodobnih glasbenih zvrsteh – jazzu, popu, rocku. Cilj je učencu zagotoviti svoboden, ustvarjalen pristop h glasbi in glasbilu. Učenec se uči osnovnih in naprednih tehnik igranja instrumenta, ob skladbah spoznava teoretično podlago in se srečuje z improvizacijo. Praktično delo z učenci je naravnano tako, da lahko posamezniku način učenja prilagajamo sproti. V primeru zadostnega števila prijav bodo učenci imeli možnost sodelovanja v šolskem bendu, v katerem bodo utrjevali svoje znanje in še bolj razvijali svojo ustvarjalnost.

Svoje znanje bodo učenci lahko pokazali na letnih nastopih, na katerih bodo nastopili skupaj z učenci vseh naših oddelkov. Tako se bodo učenci medsebojno povezovali in spoznavali druge instrumente in glasbene zvrsti.

Program se zaradi kvalitete pouka lahko izvaja samo individualno.

Za odlične rezultate naših učencev poskrbijo izobraženi učitelji z voljo in veseljem do dela z otroki.

Hobi program je primeren za učence vseh starosti, ki imajo željo znati igrati določen instrument. Mentor učencu prilagodi program glede na njegove želje in sposobnosti, s tem pa skrbi za učenčevo ustvarjalnost. Ukvarjanje z glasbo in umetnostjo otroku med drugim privzgoji tudi red in samodisciplino. S svojim delom in podporo staršev bomo otrokom še naprej dajali krila, domišljiji dovolili leteti in jim vlivali neizmerno veselje do življenja. Skladbe, ki se bodo pri učnih urah izvajale in predelovale, bo izbral mentor oziroma jih bo ob posvetovanju izbral skupaj z učencem. Osnovni cilj tega programa sta spoznavanje osnov instrumenta in izvajanje skladb samostojno ali v paru z mentorjem ali drugimi učenci.

Program je primeren za učence od prvega razreda pa do odraslih oseb in se izvaja individualno v 30, 45 ali 60 minutnih učnih urah.

Svoje znanje bodo učenci lahko pokazali na letnih in internih nastopih, na katerih bodo nastopili skupaj z učenci vseh naših oddelkov. Tako se bodo medsebojno povezovali in spoznavali druge instrumente in glasbene zvrsti.

Poučevanje na domu

Ne morete do nas? Pridemo mi do vas!

Vpiši se v EGO Lecto

Podarite otroku znanje

Brezplačne spoznavne ure

Pred vpisom se prepričajte, da smo prava izbira za vas