fbpx

Glasba za dojenčke in malčke

Zgodnja leta so najpomembnejše obdobje v našem življenju. V najzgodnejšem življenjskem obdobju pridobimo prvo, a skorajda najpomembnejše znanje in izkušnje o življenju. Prevzamemo pa tudi določene navade, ki vplivajo na razvoj in osebnost. Vzpostavitev glasbe v zgodnjem otroštvu poleg razvoja glasbenih veščin in pridobivanja znanja vpliva tudi na oblikovanje celostne osebnosti posameznika. Glasbena vzgoja je vseživljenjski proces, nanjo pa vplivajo otrokove prve izkušnje. Primarni namen glasbene vzgoje v zgodnjem otroštvu je prebuditi otrokovo zanimanje in naklonjenost do glasbe ter zagotoviti glasbene izkušnje in spodbude za nadaljnje glasbeno izobraževanje. Spodbuja tudi čustveno, kognitivno, socialno in motorično področje otrokovega razvoja.

Glavni cilji zgodnjega
glasbenega izobraževanja so:

  • postaviti dober temelj za rast in razvoj otroka ter njegov odnos do glasbe, umetnosti in drugega znanja,
  • vzbuditi pozitiven odnos in ljubezen do glasbe,
  • podpreti zgodnjo komunikacijo med otrokom in starši v družinskih skupinah,
  • ustvariti varno okolje za razvoj osebnega in glasbenega izražanja,
  • razvijanje motoričnih sposobnosti,
  • razvijanje občutka za ritem in posluh,
  • razvijanje sposobnosti poslušanja in koncentracije,
  • spoznavanje glasbene kulturne dediščine,
  • spodbuditi otroke in starše h glasbenemu ustvarjanju tudi doma.

Vpliv glasbe na najzgodnejše življenjsko obdobje

Številne študije in raziskave so dokazale, da ima glasba v najzgodnejšem življenjskem obdobju izredno pomembno vlogo. Številni avtorji poudarjajo pomembnost glasbe v otrokovem življenju, saj med drugim pozitivno vpliva na kognitivni (razvoj govora, razvoj spoznavanja oz. razumevanja, spomin), telesni, spoznavni, čustveni razvoj vašega dojenčka ali malčka.

»Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in učenje«

(Marjanovič Umek, 2004; v Kovše, 2010).

Finski način dodajanja glasbe v najzgodnejše življenjsko obdobje

Splošno finsko šolstvo pri nas že nekaj let vzbuja zanimanje, saj šteje med najuspešnejša šolstva na svetu. Kaj pa glasbeno? Glasbena pot se lahko začne že zelo zgodaj. Pravzaprav takoj po rojstvu oz. že v prenatalnem obdobju. Nič nenavadnega ni, da komaj trimesečni dojenček s pomočjo matere vsak teden obiskuje glasbene urice oz. predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbeno izobraževanje za dojenčke in malčke na Finskem je sestavni del ponudbe večine glasbenoizobraževalnih programov. Za dojenčke in malčke prirejajo tudi glasbene koncerte in druge glasbeno-gibalne prireditve. Eden bolj zanimivih je Koncert za dojenčke v mestu Espoo. Prilagamo povezavo, na kateri si lahko pogledate tudi kratek izsek koncerta: https://www.tapiolasinfonietta.fi/yleisotyo/kummilapset/.

Poučevanje glasbe v najzgodnejšem življenjskem obdobju na Finskem poteka celostno in rdeča nit se razpleta iz leta v leto. Vsekakor pa je mogoče, da se otrok v program vpiše kadarkoli na začetku leta. Dojenčki in malčki, stari od treh mesecev pa do tretjega leta, glasbo ustvarjajo in spoznavajo v spremstvu staršev oz. skrbnikov. Primarna naloga odraslega je skrb za varnost svojega otroka, njegove potrebe in fizično premikanje (gibanje). Nedvomno pa je priporočljivo, da aktivno sodeluje pri petju in drugih dejavnostih.

Malčki, starejši od treh let, so v učilnici brez staršev oz. skrbnikov. Svoje glasbeno znanje nadgrajujejo z učenjem novih pesmi, igranjem na instrumente, gibanjem, ustvarjanjem, izražanjem.

(Koncert za dojenčke v mestu Espoo na Finskem 2020, osebni arhiv)

 Glasbene epohe za najzgodnejše življenjsko obdobje v glasbeni šoli EGO Lecta

Jeseni 2021 se na Brezovici znotraj glasbene šole EGO Lecta odpira program Glasbene epohe za najzgodnejše življenjsko obdobje. Metode in dejavnosti sledijo finskemu načinu vključevanja dojenčkov in malčkov v svet glasbe in drugih umetnosti. Tako glasbena šola EGO Lecta kot prva v Sloveniji ponuja glasbeno izobraževanje za vse generacije. Program zajema tudi glasbo za nosečnice, več o tem lahko preberete v naslednjem članku: Glasba v nosečnosti

Članek pripravila Nena Bogataj