fbpx

Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Posredovalnica znanja EGOLecta od vas zbira ob vpisu v glasbeno ali plesno šolo.
Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o naših izobraževalnih programih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, bo prilagojeno s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Posredovalnica znanja in umetnosti EGO Lecta
Matej Grm s.p.
Tržaška cesta 513b
1351 Brezovica
e-pošta: info@egolecta.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami in obveščanja prek elektronske pošte o učnih programih in dodatnih aktivnostih, ki jih izvajamo (rojstnodnevne zabave, poletni tabori). Z izpolnitvijo vpisnega obrazca in potrditvijo posredujete Posredovalnici znanja EGO Lecta naslednje kontaktne podatke:

 • Ime in priimek otroka,
 • ime in priimek starša oz. plačnika,
 • naslov in pošta,
 • naslov elektronske pošte,
 • GSM,
 • rojstni datum otroka.

Osebne podatke zbiramo s pravno podlago vpisa v naše učne programe, torej pogodbenega razmerja, ki ga urejata vpisni obrazec in vpisni list – pogodba.

Obdelava osebnih podatkov
Osebne podatke, ki so nam posredovani ob vpisu v naše programe, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi, ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.

Prejemanje obvestil o naših učnih programih in dodatnih aktivnostih lahko kadarkoli prekinete tako, da nam pošljete obvestilo na info@egolecta.si.

Čas hrambe osebnih podatkov
Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o vpisu se hranijo do prenehanja vpisa, podatki namenjeni pošiljanju novic se hranijo do odjave. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

Vaše pravice
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

 • vpogleda,
 • popravka,
 • izbrisa,
 • prenosljivosti,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: info@egolecta.si.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.